Hadislerle Hanefi Fıkhı

İslâmi İlimlerle İlgilenenlerin Kayıtsız Kalamayacağı Eser:
Hadislerle Hanefi Fıkhı (İ’lâüssünen) isimli eser Misvak Neşriyat tarafından 20 cilt halinde tercüme edilmiştir. Usul konularını içeren 2 ciltlik mukaddimesi ayrıca basılmıştır.Kitabın özelliği ve emsallerinden farkı; fıkıh ve hadis ilimlerini büyük bir ustalıkla meczetmiş olması; fıkhî mezheplerin Peygamberimiz (sav)’den bağımsız ve sonradan üretildiği tezlerini temelden yıkmasıdır.

Usül ilaveleri ile birlikte eserimiz 22 ciltlik takım halinde istifadenize sunulmuştur.

Hadislerle Hanefi Fıkhı;

Fıkıh Hadis yanında; Usûl, Mukayeseli Fıkıh, Hilâf, Dil ve mantık ilimlerine değinerek İslâmî ilimlerle ilgilenenlerin kayıtsız kalamayacağı bir eserdir.
20. asrın ilk yarısında, “Hakîmü’l Ümme” lâkâbıyla anılan, Hind Ulemâsından,
İmam Eşref Ali et-Tehânevî’nin gözetiminde yeğeni Zafer Ahmed Osman et-Tehânevî tarafından, yaklaşık 20 yıl süren yoğun bir çalışma neticesinde hazırlanmıştır.

22 Ciltlik Eşsiz Eser

İlk çıktığından itibaren ilim ehlinin yoğun rağbetine mazhar olmuş, doğudan batıya bütün İslam dünyasında kabul görmüş, pek çok yerde ders olarak okutulan bir eser haline gelmiştir.
İmamı Azam Ebu Hanife’nin hadislere değil, kendi görüşüne göre fetva verdiği tezini, 20 cilt boyunca zikrettiği 6123 hadisle çürüten bu muazzam eser, aynı zamanda “hadisler peygamberden 200 sonra yazılmış” safsatalarına da delilleriyle en güzel cevabı veriyor.

İmam-ı Azam Ebu Hanife

Fıkhı baştan sona delilleriyle beraber anlatan bu eser hakkında İmam Muhammed Zahid el-Kevseri hazretleri “İlk gördüğümde dehşete düştüğüm bir kitap” demiş ve yine ona göre eserde hadis ilminin gerektirdiği titizlik gösterilmiş ve mezheplerin görüşleri objektif şekilde değerlendirilmiştir. (Kevserî, Maḳālât, s. 95)
Fıkıh bablarına göre düzenlenen eser “Kitâbü’t-Tahâre” ile başlayıp “Kitâbü’l Edeb ve’t-tasavvuf” ile sona ermektedir.

MİSVAK NEŞRİYAT

Ehl-i Sünnet akâidinin güçlenmesi ve Sünnet-i Seniyye’nin ihyâsına yönelik eserler neşredilmektedir.

Öne Çıkan Yayınlarımız

Hakk Dinin Bâtıl Yorumlarına Cevaplar

 • Yazar Adı: Kolektif
 • ISBN: 9786054791057
 • Sayfa Sayısı: 320
 • Baskı Sayısı: 6
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Ebadı: 13,5x21,5 CM
 • Basım Tarihi: 2014-06-01

İbadet Takvimi ve Dualar

 • Yazar Adı: Ömer Muhammed Öztürk,
 • ISBN: 9786054791248
 • Sayfa Sayısı: 320
 • Baskı Sayısı: 8
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Şamua 70 gr
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Ebadı: 10,5x16 cm
 • Basım Tarihi: 2019-04-15

İmâm Ebû Hanîfe (r.a.) Hayatından Rabbanî Esintiler

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe (r.a.)’in Hadis İlmindeki Yeri

 • Yazar Adı: Muhammed Abdurreşid En-Numani,
 • ISBN: 9786058956872
 • Sayfa Sayısı: 190
 • Baskı Sayısı: 1
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Kitap kağıdı
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Ebadı: 13,5x19,5 cm
 • Basım Tarihi: 2010-05-31

Misvak ve Hacamat

 • Yazar Adı: Ömer Muhammed Öztürk,
 • ISBN: 9786058748156
 • Sayfa Sayısı: 96
 • Baskı Sayısı: 2
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Kuşe Kağıt Renkli Baskı
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Ebadı: 10,5x16 cm
 • Basım Tarihi: 2019-07-15

Muhammed Esad Erbili

 • Yazar Adı: Ömer Muhammed Öztürk
 • ISBN: 9786054791191
 • Sayfa Sayısı: 320
 • Baskı Sayısı: 1
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Ebadı: 13,5x21,5 cm
 • Basım Tarihi: 2017-09-21

Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı

 • Yazar Adı: Ömer Muhammed Öztürk,
 • ISBN: 9786054791019
 • Sayfa Sayısı: 128
 • Baskı Sayısı: 10
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:1.Hamur
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Ebadı: 10,5x15,5
 • Basım Tarihi: 2019-04-01

Sohbetler 1

 • Yazar Adı: Ömer Muhammed Öztürk
 • ISBN: 9786058748194
 • Sayfa Sayısı: 252
 • Baskı Sayısı: 3
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Ebadı: 13.5x21 cm
 • Basım Tarihi: 2017-04-01

Hanefi İlmihali Yayınlandı!

Hanefi İlmihali, her Müslümana lazım olan inanç ve ibadet bilgilerinin yanı sıra nikah, ticaret ve günlük hayatta karşılaşılan helal ve harama ait pek çok konunun özet hâlinde sunulduğu bir eserdir.

İmam-ı Azâm Ebû Hanife Serisi

İmam-ı Azam Ebû Hanife (r.a) hazretlerinşn hayatını menkıbelerini anlatan bu kıymetli eser 4 lü takım olarak alınabildiği gibi teker teker de alınabilmektedir.

DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ