Misvak Neşriyat

Misvak Neşriyat Ehl-i Sünnet akâidinin güçlenmesi için Ümmeti Muhammed (s.a.v.)’in ihtiyaç duyduğu eserleri yaşatmak maksadıyla; Hz. Sami (k.s.)’nün “manevi görevlim” diye buyurdukları MTTB 50 Dönem genel başkan, Fatih Gençlik Vakfı’nın banisi, Muhterem Ömer Öztürk tarafından 1988 yılında kurulmuştur.

Daha sonra Ümmeti Muhammed (s.a.v.)’in birleşeceği temel noktanın (Türkiye’de Hanefi mezhebinin müntesibi çok olduğu için) Hanefi mezhebi ve İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe (r.a.) Hazretleri olduğu gerçeğinden hareketle;
Muhterem Ömer Öztürk kurduğu bu müessesenin ismini Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu Vakfı’ndan kısaltma olan harflerden oluşturmuştur. İlk olarak da “Âlemlere Rahmet Olan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz” isimli kitabı hazırlattırıp neşretmiştir.

Misvak Neşriyat olarak 1988 yılından beri Ehli Sünnet çizgisinde dini eserler yayınlıyoruz.

İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri bütün mezheplerin ittifakıyla fıkıh ilminin kurucusu ve ehli sünnetin reisi konumunda olduğu için yayınevi olarak İmam-ı Azam’ın yolunun, eserlerinin, fikirlerin ve şahsının anlatılmasına gayret ediyoruz.

İslâm âlimleri, İmâm-ı a’zamı bir ağacın gövdesine, diğer âlim ve evliyâyı da bu ağacın dallarına benzetmişler, O’nun her bakımdan büyük ve üstün olduğunu, diğerlerinin ise bir veya birkaç bakımdan kemâlâta erdiklerini belirtmişlerdir.

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuz şu günlerde, Türkiye Müslümanları olarak hepimizi, ortak paydamız olan İmam-ı Azam hazretlerinde buluşmaya davet etmiştir.

Yine yayınevimiz bünyesinde; bid’at ehlinin reddedilmesine, sünnet-i seniyye’nin ihyasına yönelik çeşitli eserler basılmış, yeni eserlerin hazırlanmasına devam edilmektedir.

Ayrıca süreli yayın kapsamında olmak üzere yarım asırdan fazla yayınlamaya devam ettiğimiz Mevlana Takvimi; seçme eserlerden özet pasajlarla hazırlanan, 1 yıllık takvimde, bir Müslümana lazım olan zaruri bilgileri ve dini, tarihi, kültürel konularda pek çok faydalı bilgiyi aktarmayı amaçlayan bir eserdir.

Hanefi mezhebi ve İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe (r.a.) Hazretlerinin hayatı, düşünce ve eserleri hakkında çalışmalar yapmaya karar vermiş ve bu konuda çeşitli kitaplar yayınlamış ve yayınlamaya da devam etmektedir. Gerek şirketimizin kendi yayınladığı gerekse diğer yayınevlerinden temin ederek okuyucuyla buluşturduğu eserlerin tamamının Ehl-i Sünnet akâidine uygun olmasına büyük bir titizlik gösterilmiştir.